Răspunderea pentru conținutul fiecărei lucrări revine exclusiv autorilor.

Nicio lucrare nu va fi publicată fără semnarea declarației pe proprie răspundere.

Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la respectarea drepturilor intelectuale în elaborarea lucrării şi la cedarea drepturilor de autor se descarcă aici.