Universitatea „Eftimie Murgu“ din Reşiţa

Facultatea de Științe Sociale

P-ţa Traian Vuia, nr. 1 - 4

320085 Reşița

Tel.: +40 374 810705, Fax: +40 374 810712

Persoane de contact:

Lect. univ. dr. Andrade I. Bichescu – a.bichescu@uem.ro 

Lect. univ. dr. Alina Vișan – a.visan@uem.ro