Ultimul număr

Analele Universităţii "Eftimie Murgu" din Reşiţa, prin Fascicola de Ştiinţe Social-Umaniste, doreşte să promoveze atât cercetarea fundamentală, cât şi cercetarea ştiinţifică. Vor fi prezentate în interiorul fascicolei preocupările specialiştilor din domeniul ştiinţelor social-umaniste, preocupări axate pe problematici complexe, ancorate în actualitatea cercetării ştiinţifice.

Multidisciplinaritatea ariilor de cercetare şi dorinţa de a acoperi o paletă cât mai largă a cercetării socio-umanului au determinat cuprinderea în conţinutul său a câtorva domenii de un real interes: administraţia publică, dreptul, asistenţa socială, ştiinţele educaţiei, educaţia fizică şi sportul, teologia ortodoxă didactică, sociologia, încurajând o abordare tematică interdisciplinară.