Pentru a fi publicate în Fascicola de Ştiinţe Social-Umaniste, articolele vor fi redactate conform cerinţelor revistei (în format Microsoft Office Word) şi trimise la adresa de e-mail analefssu(at)uem.ro, în termenul stabilit.

Cerințele de formă și de conținut care trebuie respectate în editarea lucrărilor se regăsesc în Template.